Neprofitne organizacije

Jednostavno i dvojno knjigovodstvo

 

1. Financijsko i analitičko izvještavanje

 • Vođenje poslovnih knjiga ( dnevnik knjiženja, glavna knjiga)
 • Vođenje pomoćnih knjiga ( knjiga URA i IRA, glavna blagajna, devizna blagajna)
 • Analitika kupaca i dobavljača, izvode otvorenih stavaka
 • Obračun plaća
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije

2. Mjesečni izvještaji

Dostava izvješća elektronički putem e-porezne

 • Obračun PDV-a za poreznu upravu (ako je u sustavu PDV-a)
 • JOPPD obrazac za obračun plaća prema poreznoj upravi
 • Polugodišnji financijski izvještaji za neprofitne organizacije za FINA-u (obrazac: PR-RAS-NPF)

3. Godišnji izvještaji

 • Financijski izvještaji za neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo – godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (obrazac: G-PR-IZ-NPF) i bilješke uz financijske izvještaje
 • Financijski izvještaji za neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo – bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima (obrazac:BIL, PR-RAS-NPF) i bilješke uz financijske izvještaje
 • Izvještaji o primanjima radnika ( IP obrazac)

4. Dodatne usluge

 • Vođenje blagajne – isplatnice, uplatnice i blagajnički izvještaji
 • Obračun putnih naloga
 • Vođenje kadrovske evidencije
 • Plaćanja putem Internet bankarstva

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte! 🙂