Što uključuje naše usluge?

Osim dolje navedenih usluga, brinemo oko svakog klijenta individualno i odgovorno na način da su nam svi jednako bitni, te im prilazimo s jednakom pozornošću i odgovornošću. Naša je obaveza da u moru stalnih zakonskih izmjena, pronalazimo odgovore na Vaša pitanja, te Vam pomažemo u poboljšanju Vašeg poslovanja. 🙂

financijsko knjigovodstvo
grupa dokumenata koja bilježi sve vrijednosne promjene koje nastanu na imovini, obvezama, kapitalu, prihodima i rashodima tvrtke.
robno materijalno knjigovodstvo
Dokumenati i izvještaji za praćenje ulaza i izlaza trgovačke robe sa veleprodajnog skladišta, odnosno praćenje ulaza i izlaza vlastitih proizvoda…
inventar - dugotrajna imovina
Grupa dokumenata i izvještaja za praćenje dugotrajne imovine i sitnog inventara.
obracun placa
OBRAČUN PLAĆA obuhvaća mjesečni obračun plaća Vaših radnika na temelju kojih im se vrši isplata plaće, predaje IP1 obrazac plaće…
financijska izvjesca
FINANCIJSKA izvješća obuhvaćaju izvješća koja poslodavci moraju predati u Financijsku agenciju (FINA-u) na mjesečnoj, tromjesečnoj…
financijsko i porezno savjetovanje
FINANCIJSKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE je dostupno za sve naše vjerne komitente. Našim savjetima olakšavamo…