Financijsko knjigovodstvo

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO je grupa dokumenata koja bilježi sve vrijednosne promjene koje nastanu na imovini, obvezama, kapitalu, prihodima i rashodima tvrtke. Bilježi stanje i promjene u novčanim pokazateljima pomoću kojih se izrađuju temeljna financijska izvješća. Osim osnovnih knjiženja kroz financijsko knjigovodstvo, u tom dijelu poslovanja ažurno se prate i salda konti kartice kupaca/dobavljača, tako da u bilo kojem trenutku možete znati i otvorene stavke kupaca/dobavljača, odnosno koliko Vam je pojedini kupac dužan, ili koliko ste Vi dužni pojedinom dobavljaču.

Financijsko knjigovodstvo obuhvaća:

  • knjiženje ulaznih računa
  • knjiženje izlaznih računa
  • knjiženje izvoda
  • salda konti kartice kupaca/dobavljača
  • praćenje obveza/potraživanja
  • prijenos knjiženja u glavnu knjigu
  • izrada bruto bilance
  • praćenje prihoda i rashoda i dr.

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte! 🙂