Inventar - dugotrajna imovina

INVENTAR je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje dugotrajne imovine i sitnog inventara. U tom dijelu poslovanja se vrši obračun amortizacije za pojedine stavke dugotrajne imovine. U bilo kojem trenutku možete znati knjigovodstveno stanje Vaše dugotrajne imovine.

Dugotrajna imovina obuhvaća nematerijalnu imovinu (licence, patenti, koncesije, software, zaštitni znakovi i sl.) i materijalnu imovinu (građevinski objekti, postrojenje i oprema, transportna sredstva, višegodišnji nasadi i osnovno stado).

Vođenje dugotrajne imovine obuhvaća:

  • vođenje registra osnovnih sredstava
  • vođenje registra sitnog inventara
  • obračun amortizacije
  • popis dugotrajne imovine
  • knjiženje kupnje/prodaje dugotrajne imovine i dr.

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte! 🙂