Obveznici poreza na dobit

Trgovačka društva

 

1. Financijsko i analitičko izvještavanje

 • Vođenje poslovnih knjiga ( dnevnik knjiženja, glavna knjiga)
 • Vođenje pomoćnih knjiga ( knjiga URA i IRA, glavna blagajna, devizna blagajna)
 • Analitika kupaca i dobavljača, izvode otvorenih stavaka
 • Obračun plaća
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu

2. Mjesečni izvještaji

Dostava izvješća elektronički putem e-porezne

 • Obračun PDV-a za poreznu upravu
 • Ostali PDV obrasci po potrebi
 • JOPPD obrazac za obračun plaća prema poreznoj upravi

3. Godišnji izvještaji

 • Prijava poreza na dobit ( PD obrazac)
 • Bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje
 • Obračun članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, spomeničke rente, općekorisne funkcije šuma
 • Godišnji financijski izvještaj GFI- POD za FINU
 • Godišnji izvještaji o primanjima radnik ( IP obrazac)

4. Dodatne usluge

 • Izrada faktura
 • Vođenje materijalnog knjigovodstva
  • Izrada primka, otpremnica
  • Izrada zapisnika o promjeni cijena
  • Vođenje knjige popisa robe
 • Vođenje blagajne – isplatnice, uplatnice i blagajnički izvještaji
 • Obračun putnih naloga
 • Vođenje kadrovske evidencije
 • Plaćanja putem Internet bankarstva

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte! 🙂