Obveznici poreza na dohodak

Obrtnici / slobodna zanimanja

 

1. Financijsko i analitičko izvještavanje

 • Vođenje pomoćnih knjiga ( knjiga URA i IRA)
 • Vođenje knjiga primitaka i izdataka (KPI)
 • Obračun plaća
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije

2. Mjesečni izvještaji

Dostava izvješća elektronički putem e-porezne

 • Obračun PDV-a za poreznu upravu
 • Ostali PDV obrasci po potrebi
 • JOPPD obrazac za obračun plaća prema poreznoj upravi

3. Godišnji izvještaji

 • Prijava poreza na dohodak (DOH obrazac)
 • Obračun članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, spomeničke rente,…
 • Izvještaji o primanjima radnika ( IP obrazac)

4. Dodatne usluge

 • Izrada faktura
 • Vođenje materijalnog knjigovodstva
  • Izrada primka, otpremnica
  • Izrada zapisnika o promjeni cijena
  • Vođenje knjige popisa robe
 • Vođenje blagajne – isplatnice, uplatnice i blagajnički izvještaji
 • Obračun putnih naloga
 • Vođenje kadrovske evidencije
 • Plaćanja putem Internet bankarstva

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte! 🙂