Obračun plaća i evidencija radnika

OBRAČUN PLAĆA obuhvaća mjesečni obračun plaća Vaših radnika na temelju kojih im se vrši isplata plaće, predaje IP1 obrazac plaće (ili NP1 u slučaju neisplate plaće), te šalje JOPPD obrazac Poreznoj upravi sa podacima o primicima, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja.

EVIDENCIJA RADNIKA obuhvaća obvezne osobne podatke radnika, podatke o stručnom obrazovanju, datum početka i mjesta rada, ugovoreno tjedno radno vrijeme, te na kraju datum i razlog prestanka radnog odnosa.

Obračun plaća obuhvaća:

  • obračun plaća
  • dostava platne liste radniku na e-mail
  • obračun ugovora o djelu
  • izrada i dostava JOPPD obrasca
  • IP godišnji obrazac
  • rekapitulacija podataka za postupak kontrole – tablica 01/11 za HZMO
  • izdavanje potvrde o plaći po potrebi i dr

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte! 🙂